Đào tạo Hội nhập

Đào tạo Hội nhập

11:00:1616/03/2023

- Tổng quan về Công ty Vinamilk;

- Vai trò và nhiệm vụ của NVBH;

- Thông tin về chính sách, chế độ phúc lợi;

- Thao tác sử dụng App chấm công

Same category news

Anh Nguyễn Văn Hóa
HR Assistant

Tôi thường mắc nhiều khó khắn trong lúc tìm việc, nhờ có bộ câu hỏi và trắc nghiệm đã giúp mình tự tin hơn rất nhiều và chọn ra được hướng đi đúng đắn và công việc phù hợp.

Anh Nguyễn Hữu Thọ
HR Assistant

Tôi thường mắc nhiều khó khắn trong lúc tìm việc, nhờ có bộ câu hỏi và trắc nghiệm đã giúp mình tự tin hơn rất nhiều và chọn ra được hướng đi đúng đắn và công việc phù hợp.

Chị Trần Thị Thơm
HR Assistant

Tôi thường mắc nhiều khó khắn trong lúc tìm việc, nhờ có bộ câu hỏi và trắc nghiệm đã giúp mình tự tin hơn rất nhiều và chọn ra được hướng đi đúng đắn và công việc phù hợp.